Servicii psihologice

Servicii integrate pentru sănătatea ta

angajat stresat, cu multe atributii

EVALUARE PSIHOLOGIA MUNCII/ PERMISE PORT ARMĂ

Serviciile de psihologia muncii completează investigaţiile medicale solicitate de medicul de medicina muncii pentru întocmirea fişei de aptitudini pentru fiecare dintre angajaţii instituţiei/companiei dumneavoastră.

Evaluarea psihologică la angajare face parte din procesul de selecţie, desfăşurat după recrutare şi are rolul de a evidenţia dacă un candidat are abilităţile, aptitudinile şi atitudinea potrivită astfel încât să poată îndeplini cu succes cerinţele locului de muncă specificate în fişa postului.

Menţionăm faptul că pentru anumite meserii/profesii  acest tip de evaluare este obligatoriu:

 • personal cu funcţie de decizie (funcţionar public cu atribuţii de interpretare şi aplicare a legilor în vigoare);
 • personal sanitar superior, mediu şi personal educativ;
 • angajaţii care conduc autovehicule de serviciu sau personale în interesul firmei şi în timpul orelor de serviciu sau se deplasează cu acestea între locul de muncă şi domiciliu;
 • cadre didactice;
 • muncă la înălţime;
 • lucru în tura de noapte;
 • muncă în condiţii de zgomot;
 • muncă în condiţii de izolare;
 • muncă în câmpuri electrice;
 • muncă în câmpuri electromagnetice;
 • manipulare de substanţe toxice şi stupefiante;
 • manipulare de obiecte ascuţite;
 • cetăţenii străini care lucrează pe teritoriul României.

Serviciile de psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale vizează persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale, precum şi persoanele fizice şi juridice care solicită sau posedă dreptul de a deţine/utiliza arme.

In cadrul cabinetului se realizează evaluări psihologice pentru:

 • agenţi de securitate;
 • poliţişti locali;
 • persoane fizice ce deţin armă pentru autoapărare;
 • angajaţi şi administratori ai firmelor ce transportă şi comercializează arme şi muniţii;
 • vânători amatori şi profesionişti (deţinători de armă de vânătoare);
 • profesori de tir;
 • sportivi amatori şi profesionişti;
 • angajaţi şi administratori ai firmelor ce  montează şi execută servicii de întreţinere a sistemelor de alarmă.

Evaluările psihologice sunt reglementate de următoarele prevederi legislative:

 • Directiva 477/1991 emisă de Cosiliul Comunităţii Europene;
 • Legea 295 din 2004 privind regimul armelor şi muniţiilor, art.2-5;
 • H.G. 130 din 2005 pentru intrarea în vigoare a Normelor Metodologice;
 • Legea 213 din 2004;
 • H.G. 788 din 2005;
 • H.C. C.P.R. nr.1

şi au ca scop determinarea compatibilităţilor dintre capacităţile intelectuale, abilităţile psihice generale, structura de personalitate şi cerinţele specifice posesorului şi utilizatorului de armament şi muniţie.

Valabilitatea rezultatului evaluării psihologice (avizul psihologic) se referă la scopul şi momentul evaluării şi la faptul că rezultatul este valabil timp de 12 luni calendaristice.

Reexaminarea psihologică se poate efectua o singură dată, la un interval de timp de minim 15 zile şi maxim 30 zile de la data primei evaluări psihologice.

consiliere psihologica cuplu

Consiliere psihologică / psihoterapie

Consilierea  Experiențială / Un potențial de abordare unificată Consilierea psihologică & Psihoterapia, c...

Ceas hipnotic in spirala

HIPNOZA ȘI TERAPIA ERICKSONIANĂ

...vocea mea te va însoți, în ea vei auzi murmurul valurilor, foșnetul frunzelor...vocea mea te va î...

Testul WISC pentru evaluarea inteligenței la copii

Copilul tău se plictisește la școală, dar manifestă o curiozitate avidă ? WISC  cel mai reputat test internation...